Om Kulturstiftelsen

Svenska PostkodLotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Kulturstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och gör detta genom att stödja kulturprojekt som aktivt främjar en positiv samhällsutveckling genom konkreta insatser.

Kulturstiftelsen ger uteslutande finansiellt stöd till allmännyttiga verksamheter, i form av projekt, som drivs av ideella föreningar eller stiftelser. Projekten ska varaktigt verka för att främja samarbete över gränser, såväl nationella som sociala och kulturella, eller verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former.