Foto: Sofia Runarsdotter

Konkreta idéer om hur man kan skapa delaktighet och nå ut till nya grupper

Många av de organisationer vi samarbetar med har uttryckt en önskan om att träffa oss och varandra, liksom att få diskutera gemensamma utmaningar. Det tema som varit mest efterfrågat var hur man kan skapa delaktighet och nå nya målgrupper. I oktober 2016 bjöd vi därför in till en heldag på Kulturhuset i Stockholm för att genom föredrag och panelsamtal få inspiration och genom gruppdiskussioner fokusera på egna och andras specifika utmaningar och erfarenheter.

Två av talarna som har erfarenheter av just dessa utmaningar och som, utifrån relevanta erfarenheter, har hittat metoder för bemöta dem skickade med deltagarna lite tips vi fått tillåtelse att bjuda på:

Qaisar Mahmood rekommenderade ”Utifrån in – inifrån ut”-metoden
Utifrån: Börja med att ställa frågan: Vad är problemet ”där ute”?
Inifrån: Ingen kan vara helt objektiv men man kan vara medveten om sin subjektivitet. Arbeta med att väva in många subjektiviteter.

Changers Hub delade med sig av en checklista på tre kärnpunkter
1. För att attrahera målgruppen behöver ni först vara attraktiva. Skapa förutsättningar för både talanger och medlemmar. Hur skulle en attraktiv plattform eller plats kunna se ut hos er?
2. Lär känna din målgrupp. Både de ni når idag och de ni vill nå framåt och få förståelse för vilka de är och vad som är viktigt för dem. Gissa inte, lär känna dem.
3. Var där målgruppen är. Båda fysiskt och online.