Illustration: Erica Jacobson

Satsningen på kultur fortsätter hos PostkodStiftelsen.

PostkodFöreningen har beslutat att från och med i år koncentrera hela överskottet som tidigare fördelats mellan PostkodStiftelsen, Kulturstiftelsen och Idrottsstiftelsen, till en stiftelse –  PostkodStiftelsen. Inga nya projektidéer tas därmed emot av Kulturstiftelsen.

Satsningen på kulturen fortsätter dock och för nya ansökningar hänvisar vi därför till PostkodStiftelsen. För frågor om ansökningar inskickade innan den 13 mars 2017 svarar fortfarande Kulturstiftelsen. Mer info finns här.

 

Organisationsform

Se till att i beskrivningen svara på: Varför vill ni göra projektet? Vem eller vilka vänder sig projektet till? Hur ska ni nå dem? Var kommer projektet genomföras? (ort)/kommun/län? Vilka aktiviteter ska ni genomföra Vilka resultat vill ni uppnå? På vilket sätt angriper ert projekt temat ”Lokala initiativ för ett välkomnande samhälle?

Organisationsform

Kulturstiftelsen ger enbart stöd till organisationsformerna ideell förening eller stiftelse. Stiftelsen stödjer inte företagsformer, privatpersoner eller organisationer som är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.

Spara formulär

Väljer du att klicka spara kommer din information att sparas på sidan, tills du besöker den igen. Om du ångrar dig och vill radera informationen väljer du Avbryt/rensa formulär.