Your Middle East – en nyanserad bild av Mellanöstern

Många länder i MENA-regionen befinner sig mitt i en mycket turbulent och utmanande period. Parallellt med extremism och våld växer nya folkrörelser fram, från feministisk aktivism till en dynamisk entreprenörsscen. Nyheter om denna utveckling når dock sällan svensk publik. Inom ramen för projektet kommer en stor satsning att göras för att nyansera bilden av Mellanöstern i Sverige.

Projektmål

Att nyansera bilden av Mellanöstern och Nordafrika; dess religioner, kulturer, folkrörelser och människor, och på så sätt motverka stereotypa uppfattningar.

Därför fick projektet stöd

Projektet riktar sig till svensk allmänhet på flera sätt, genom projektaktiviteter för en bred målgrupp, men också genom att den generella mediarapporteringen på sikt kan förändras.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2015 och avslutades i januari 2017

För mer info: www.yourmiddleeast.com

Pod om progressiva förändringar

06 Jul 2015 Projektet är uppdelat i två delar, en podcast-serie och ett pedagogiskt program. Podcast-serien riktas mot såväl allmänhet som journalister och beslutsfattare. Avsnitten har olika teman, speglande de progressiva strömningar som finns runtom i MENA-regionen. Det kan handla om politisk islam där akademiker och politiker intervjuas i syfte att visa på en mängd olika riktningar, eller att utforska den regionala mediescenen genom möten med framstående bloggare, journalister och aktivister.

Det pedagogiska programmet riktar sig till gymnasielärare inom samhällsvetenskap, med ambitionen att skapa verktyg för att ge eleverna en mer balanserad kunskap om Mellanöstern. I samband med projektlansering inleds en seminarieserie runtom i landet där gymnasielärare inbjuds att delta. Syftet är att ge intresserade lärare stöd och inspiration att använda studiematerialet.