Xlarge

Statistik visar tydligt att personer med funktionsnedsättning deltar i kultur- och nöjeslivet i mindre utsträckning än befolkningen i stort. Ålder, kulturell bakgrund, etnicitet samt mental och fysisk förmåga påverkar möjligheten att vara del av konstupplevelsen. Wanås Konst är en internationell scen för samtidskonst på den skånska landsbygden. Med projektet X-LARGE vill de ta ett stort kliv för att inkludera fler och arbeta nyskapande med tillgänglighet. Arbetet görs tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättningar och med barn och unga som sällan tar del av konst.

Projektmål

Att utveckla, utöka och utbilda Wanås Konst till en inkluderande konstverksamhet som är tillgänglig för alla grupper i samhället. Särskilt fokus är på personer med funktionsnedsättning och konstovana barn och unga. Tillsammans med målgruppen som experter utvecklas en metod för tillgänglighetsarbete som kan inspirera andra konsthallar, musei- och utställningsverksamheter.

Därför fick projektet stöd

Projektet X-LARGE bidrar till att utveckla ett nyskapande tillgänglighetsarbete som sker i samverkan med barn från socioekonomiskt utsatta områden samt barn med olika former av funktionsnedsättningar.

För mer info: www.wanas.se

Kronprinsessparet provade audioguiden Konstprat

29 Sep 2014 Kronprinsessparet besökte Östra Göinge förra veckan och avslutade sitt Skånebesök på Wanås konst, där Elisabet Millqvist guidade genom konstutställningen ute i parken och i konsthallen. Kronprinsessan och Prins Daniel provade också de audioguider som framställt inom projektet X-large. Läs mer på Kungahusets hemsida.

Besöket uppmärksammades bland annat i Kvällsposten, där kronprinsessparet på stående fot lovade att de skulle komma tillbaka.
– Det betyder mycket för oss att ha kronprinsessparet på besök, menade Sofia Bertilsson på Wanås konst till Kvällsposten. De verkade väldigt intresserade av bland annat konstrundan, sade hon.

Hela besöket återges minut för minut i Kristianstadsbladet.

Visa fler