Women in science

Nya digitala lösningar gör teatern tillgänglig för fler. RATS Teaters triologi Women in science består av tekniskt nyskapande pjäser som uppmärksammar historiska kvinnliga pionjärer inom teknik. RATS vill göra banbrytande digitala teaterproduktioner på webben, i mobilen och i det offentliga rummen. Pjäserna kommer även spelas i Tyskland, Holland, Storbritannien och Israel.  I projektet samarbetar RATS Teater (Research in Artistic Technologies, f.d. Kista Teater) med Dramaten och Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet.

 

 

Projektmål

Tre föreställningar som med hjälp av teknik lockar en ung och ny publik till kulturen. Ett av målen är också att lyfta fram kvinnliga vetenskapsmän och på så vis uppmuntra unga tjejer att intressera sig för teknik.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att fler unga får ta del av teater och därmed hitta en ingång till fortsatt konsumtion av olika kulturyttringar. Ytterligare en effekt som stödet kan bidra till är att unga tjejer intresserar sig för teknik och utveckling av nya produkter.

För mer info: www.ratsteater.se/

Premiär för Lise & Otto

04 Dec 2013 Lise & Otto är ett drama som utspelar sig samtidigt på två scener: Dramaten och Husby Träff. Här möter vi Lise Meitner och Otto Hahn, två forskare som 1938 lyckades tolka kärnklyvningsprocessen – en upptäckt som förändrat världen vi lever i. Ena publiken möter Lise och den andra Otto – samtidigt som de möter varandra virtuellt.

Lise & Otto är den första delen i RATS Teaters trilogi Women in Science och spelas den 4 december – 6 december på Dramaten och i Husby.

Efter föreställningarna den 4 och 5 december arrangerar RATS teater i samarbete med Dramaten, Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet och Nobelmuseet ett samtal på temat:

– En mer levande medborgardialog med ny teknik?

Vi lever i en demokrati, men hur mycket deltar vi i de politiska besluten och i den offentliga debatten? Kan teater och andra konstformer med stöd av ny teknik medverka till demokrati och medbestämmande? Kan den nya tekniken användas på ett sätt som stimulerar verklig dialog? Och vad finns det för svar att hämta i aktuell forskning inom demokrati- och beslutsprocesser?

Samtalet den 4 december sker på Lejonkulan/Dramaten och den 5 december på Husby Träff.

På RATS webb finns möjlighet till anmälan och mer information.

 

Visa fler