Waiting in the margins – identitet och tillhörighet i Georgien och Ukraina

Projektet bedrivs parallellt i Georgien och i Ukraina och sätter fokus på frågeställningar om nationalism, identitet och tillhörighet som på olika och lika sätt präglar de båda länderna. I Georgien vill man belysa barn och ungas känslor kring att leva som internflyktingar. En situation som ofta beskrivs som att befinna sig i limbo och i en ständig väntan. I Ukraina handlar det om att arbeta med frågor om vad som formar ungdomars idéer om identitet och nationalism och sätta det som händer i landet just i relation till situationen i Georgien.

Projektmål

Att skapa förutsättningar och verktyg för de barn och unga som lever som internflyktingar i Georgien att uttrycka och hantera sina minnen, känslor och tankar om framtiden. Att öka förståelsen bland unga i Ukraina för vikten av tolerans och respekt för olika etniska grupper och deras respektive förhållanden.

Därför fick projektet stöd

Utbytet mellan pedagoger inom olika konstnärliga fält i Sverige, Ukraina och Georgien bidrar till att skapa nätverk på gräsrotsnivå och utveckla en ökad förståelse som kan stärka arbetet för ett humanitärt och demokratiskt samhälle. En bredare allmänhet kommer kunna ta del av projektet via media och filmat material under olika festivaler i Sverige.

Dokumentär om Waiting in the Margins

12 Aug 2015 Filmaren Tinus Kramer har följt Lava dansproduktion, ensemblen och barnen från Tserovani. Resultatet är en finstämd dokumentär om vilken betydelse ett sådant här projekt har för de inblandade. Rättigheter: Lava Dansproduktion. Konstnärliga rättigheter: Tinus Kramer.

 

 

Visa fler

Projektet på Facebook