Visstugor

Genom visstugor på asylboenden och på andra lokala platser i Norrlands inland möts nya och etablerade norrlänningar för att sjunga tillsammans och lära sig varandras sånger. På så vis tar projektet vara på svenska traditioner samtidigt som andra kulturers traditioner lärs ut.De som bor granne med eller nära asylboenden bjuds in att delta liksom andra intresserade ur allmänheten.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

Norran skriver om visstugorna

25 Maj 2016 – Med Visstugorna får nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att mötas genom visor, sång och musik. På så vis tar projektet vara på svenska traditioner samtidigt som andra kulturers traditioner lärs ut, säger Lisa Lestander, projektledare och folkmusikkonsulent på Studieförbundet Bilda Nord.

Läs hela artikeln på Norran.se