Visstugor

Genom visstugor på asylboenden och på andra lokala platser i Norrlands inland möts nya och etablerade norrlänningar för att sjunga tillsammans och lära sig varandras sånger. På så vis tar projektet vara på svenska traditioner samtidigt som andra kulturers traditioner lärs ut.De som bor granne med eller nära asylboenden bjuds in att delta liksom andra intresserade ur allmänheten.

Projektmål

Att få nya och etablerade människor i Norrlands inland att mötas genom visor, sång och musik.

Därför fick projektet stöd

Genom att bjuda in de olika målgrupperna till visstugorna kan människor mötas och få förståelse för varandra och varandras traditioner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

Norran skriver om visstugorna

25 Maj 2016 – Med Visstugorna får nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att mötas genom visor, sång och musik. På så vis tar projektet vara på svenska traditioner samtidigt som andra kulturers traditioner lärs ut, säger Lisa Lestander, projektledare och folkmusikkonsulent på Studieförbundet Bilda Nord.

Läs hela artikeln på Norran.se