VISIT14 – internationell konst på landsbygden för en bred publik

Inom projektet skapar ett femtontal konstnärer från Sverige, Norge, England och Kina samt ett flertal småländska designers och hantverkare verk som visas i utomhusmiljö samt i tre olika konsthallar. Utställningarna i de olika miljöerna skapar en möjlighet för barn och vuxna som lever i eller besöker den småländska landsbygden att tillsammans uppleva samtidskonst på ett tillgängligt och lekfullt sätt. På olika sätt ska en bred, och ibland kulturovan, publik lockas att uppleva, inspireras av och ta till sig samtidskonst och de frågeställningar den ställer.

En viktig del av projektet är också att ge ungdomar från regionen handledning och träning i utställnings- och museiverksamhet inom konst, konsthantverk och design. Sju ungdomar kommer att antas och dessutom fungera som guider för utställningarna.

Projektmål

Genom VISIT14 berikas inte bara Mariannelund och dess omnejd med ett rikare kulturliv utan även den stora grupp människor från hela landet som besöker området.

Därför fick projektet stöd

Att väcka intresse för samtidskonst och bidra till nya upplevelser hos grupper av barn och vuxna som av olika skäl har begränsad tillgång till konst och som inte besöker konstmuseer och konsthallar. För att främja lokalt och regionalt konst- och kulturutbud på svensk landsbygd.

För mer info: www.visit14.se

Visit 15 i Mariannelund 14 juni – 15 augusti

26 Jun 2015 Konstnärer från Kina, Sverige, Norge och England skapar platsspecifika installationer i en skog, i en 1700-talsby, på en järnvägsstation från 1874 och i en före detta kyrka. Nytt möter gammal tradition. Kinesisk samtidskonst möter svensk. Småländsk vävteknik och keramik möter modern design. Samtidskonsten tar plats mitt i turiststråket i Astrid Lindgrens hemtrakter. Filmprojektet Happiness visas samt filmen med samma namn. Missa inte Visit 15 i Mariannelund!

 

Visa fler