Vem ska ta hand om mormor?

Hallands bildningsförbund driver ett projekt som sätter fokus på äldreomsorgen. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån kommer gruppen över 80 år nära fördubblas fram till 2035, samtidigt som hundrafemtiotusen undersköterskor kommer saknas i äldreomsorgen.

Projektet tar sig an frågan genom en föreställning som med musik, dans, sång och personliga berättelser från seniorer, deras barn, omvårdnadspersonal och politiker skildrar äldreomsorgen och dess utmaningar. På scen medverkar seniorer, barn och personal inom äldrevården. Föreställningen spelas för en bred allmänhet samt i kombination med ett seminarieprogram för beslutsfattare och personal inom äldreomsorgen.

Projektmål

Att ett 60-tal personer deltar i intervjuer och sceniskt arbete. Föreställningarna spelas för en publik på totalt drygt tusen personer.

 

Därför fick projektet stöd

Genom en scenföreställning med medverkande i blandade åldrar, kan Kulturstiftelsen i detta projekt lyfta frågan kring ålderssegregering och äldreomsorgens utmaningar i Halland.

Projektets tidsstatus

95%

Projektet startade i juni 2017 och avslutas i november 2017

För mer info: www.hbf.se