Vem kan bli producent – i hela landet

I musiklivet, liksom i samhället i stort, finns starka föreställningar och idéer om vad tjejer respektive killar förväntas inneha för egenskaper, förmågor och intressen. Popkollo har sedan 2003 verkat för att ifrågasätta och förändra detta. Projektet Vem kan bli Producent? som drevs 2015-2016 satte fokus på producentrollen och utbildade tjejer och transpersoner i musikproduktion. Intresset blev stort och förfrågningar kom in från alla delar av landet. I detta projekt utvecklas och anpassas de modeller som skapades inom Vem kan bli producent? så att de kan användas av lokala arrangörer runt om i Sverige.

Projektets tidsstatus

57%

Projektet startade i mars 2017 och avslutas i december 2018

För mer info: www.vemkanbliproducent.com

Popkollo startar Vem kan bli producent? – i hela landet

20 Apr 2017 Inom projektet kommer ett anpassat arbetsmaterial i form av en handbok tas fram, ”Vem kan bli producent” etableras och startas upp på två nya platser i Sverige och ett nationellt forum för kunskapsutbyten kring att bland annat driva liknande producentprogram arrangeras.

Projektet inleds med att samla erfarenheterna från arrangörer, deltagare och samarbetspartner från det tidigare projektet. Dessa erfarenheter dokumenteras och anpassas sedan för att fungera som en handbok för att driva producentutbildningar på olika platser i Sverige.

I två pilotstäder kommer Popkollo att bygga upp ett producentprogram. Verksamma inom musiklivet, musikstudios, skivbolag och andra aktörer knyts till programmet. Dessa samarbeten möjliggör mentorskap, studiebesök och platser att verka på för deltagarna i producentprogrammet.

Popkollo kommer att tillsammans med de lokala arrangörerna lokalisera samarbetspartner och framtida finansiärer för verksamheten. Genom ett nationellt forum kommer personer från ytterligare verksamheter få möjligheten att ta del av befintligt material samt ta fram nya format för att kunna driva producentverksamhet på ytterligare orter.