Vem är du-ett breddat arbete för barn och tolerans

Barn möter lika ofta som vuxna intolerans i sin vardag – från klasskamrater och andra i skolans värld, likväl som utanför denna. En sjuttonåring som aldrig mött denna typ av frågeställningar är mycket svårare att påverka än en jämnårig som från grundskolan stött och blött ord som människovärde och respekt. Att starta samtal om tolerans och respekt med 9-10-åringar är djupt meningsfullt då de i denna ålder är öppna för nya intryck och impulser.

Projektmål

Genom Teskedsorderns kreativa verktyg såsom litteratur, illustration och teater vända och vrida på uppkomsten av olika samhällsproblem för att få barn redan i ung ålder att tänka efter och göra kopplingar till sig själv och sitt vardagsliv.

Därför fick projektet stöd

Med historier, illustrationer och dramatisering samt handfasta pedagogiska verktyg till lärare ger detta projekt lekfulla och kreativa sätt för barn att ikläda sig ett annat perspektiv än sitt egna och utforska det.

För mer info: www.teskedsorden.se/

Släpp av trespråkig upplaga av Vem är du?

09 Jun 2014 Bokreleasen för den trespråkiga upplagan av Vem är du? En bok om tolerans ägde rum på Sveriges nationaldag fredagen den 6 juni. I samarbete med Historiska museet och Folkets röst (musikprojekt sponsrat av Kulturbryggan) anordnade Teskedsorden ett evenemang och firade med familjekul med lekar och pyssel. Totalt delades 150 böcker ut till barn i alla åldrar och SFI-elever. Med evenemanget ville Teskedsorden och Historiska museet visa hur mångfald inte är något nytt i den svenska historien och att vi alla är med och skapar morgondagens historia.

Under ett bejublat framträdande hyllade språk- och historieintresserade artisten Behrang Miri den trespråkiga upplagan och bjöd barnen på improviserad rap. Bokens arabiska översättare Jasim Mohamed nådde ut  i publiken med sin presentation av arbetet och intentionen med översättningen på lätt svenska. Arrangemanget bjöd på mer musik då Sveriges nationalsång framfördes på fyra olika språk, svenska, samiska, kurdiska och assyriska. Museet hade också vernissage för Gränslöst ett samarbetsprojekt med SFI (svenska för invandrare) som presenterar nya berättelser om Sveriges historia i museets utställningar.

Teskedsordern_bokrelease_504

Visa fler