Väveriet

Innan textilindustrin var tvungen att flytta var väveriet i Uddebo navet i samhället. Inom projektet kommer en workshop, en föreställning och en installation genomföras i det nu nedlagda väveriet. Utifrån en gemensam tematik skapar de medverkande sin del av föreställningen på egen hand utan att diskutera det konstnärliga innehållet med varandra. Vid premiären sätts allt samman för första gången, publiken bjuds in att aktivt delta i föreställningen och väveriet förvandlas till en interaktiv installation.

Projektmål

Att skapa ett konstnärligt möte i Uddebo där publiken får vara medskapande.

Därför fick projektet stöd

Klockrovdjuret skapar genom Väveriet en levande mötesplats i Uddebo där kulturupplevelsen får stå i centrum och där människor okommenterat får utrymme för sina egna tolkningar av samtiden. På så vis är projektet både oväntat och nyskapande och ett intressant exempel på hur kulturen kan möta sin publik på oväntade platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017