Världen och journalistiken in i klassrummet

Trots att en ny generation reser sig i land efter land på den afrikanska kontinenten och kräver demokrati, är det en historia som försvinner ur rapporteringen. Blank Spot Project kommer att bevaka utvecklingen på plats under längre tid än vad som annars är möjligt och ge en röst åt dessa demokratirörelser. Via ett digitalt verktyg bjuds skolor i Sverige in att följa reportagearbetet i realtid från fältet så att eleverna genom projektet kan få förståelse för det journalistiska hantverket. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om journalistiken om medias roll i demokratier. På köpet får de djupa insikter om vad konsekvensen blir om man inte är mediekritisk eller om pressfrihet inte existerar.

 

Projektmål

Att folkbilda om demokratirörelserna och att stötta lokala journalister i de aktuella länderna samt skapa ett verktyg för elever att förstå journalistikens roll i samhället.

Därför fick projektet stöd

Projektet lyfter vikten av ett samhälle där det är fritt att säga, läsa, skriva eller trycka vad man vill. Genom det digitala verktyget erbjuds unga människor att via klassrummet och nätet följa reportrar i fält och lära sig om journalistik, medier och dess roll i det demokratiska samhället.

Projektets tidsstatus

97%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutas i december 2017

För mer info: www.blankspotproject.se