Variations – minoritetskulturers roll i ett majoritetssamhälle

Föreningen för judisk kultur vill skapa en offentlig, kulturell arena där konstuttryck bidrar till att stärka självkänslan hos minoriteter, men också en allmän trygghet och ökad tolerans i samhället. Målsättningen är att stolt lyfta fram en bredd av samtida judisk kultur, för att bereda plats och normalisera den judiska närvaron, men också erbjuda verktyg för andra kulturer att ta plats.

Projektmål

Projektet ger allmänheten en ökad kännedom om judisk kultur i synnerhet och minoriteters situation i allmänhet. Fördjupad kunskap om olika människors historia och aktuella situation kan leda till en ökad kunskap om Sveriges lagstadgade nationella minoriteter.

Därför fick projektet stöd

Målet är att projektet ska ge verktyg även för andra kulturer att ta plats och bjuda in till dialog och samverkan för att uppnå förbättrade relationer mellan olika grupper i samhället.

För mer info: judiskkultur.se

ORD- om musik

15 Apr 2015 ”Denna konsert gav bara en liten, liten aning om vad judarna har betytt för musiken i Europa. En mer fullständig redovisning av alla dessa kompositörer, dirigenter, instrumentalister och sångare skulle förmodligen kräva månader, om inte år.” Så skriver Lars Erik Larsson i Skånskan.se om konserten på temat ORD den 13 april i Malmö.

Läs hela recensionen på Skånskan.se

 

Visa fler