Våran drömmars stad

Föreningen Orkanen vill ge en mer rättvis bild av hemlöshet och av människor som är utan bostad. Genom att producera en skiva med de hemlösas egna berättelser och reportage om och av hemlösa tillsammans med musik från kända svenska musiker ger projektet dem hjälp till självhjälp. De hemlösa får både ingå i ett kreativt sammanhang i och med att de medverkar i produktionen av skivan, och en inkomstkälla i och med att de kan sälja skivan till allmänheten, likt tidningen Situation Stockholm. Projektet ger människor som lever i hemlöshet en chans att göra sina röster hörda, lyfter deras kreativa förmåga och bidrar till ett mänskligare klimat där respekten för människor med olika förutsättningar ökar.

Projektmål

I projektet ska hemlösa producera en skiva där reportage av och med hemlösa blandas med välkända musikers låtar. Skivan kommer att produceras i 5 000 – 7 000 exemplar.

Därför fick projektet stöd

Syftet är att inspirera, utbilda och engagera människor som lever i hemlöshet att hitta sammanhang och mening i tillvaron. Genom att stödja projektet kan Kulturstiftelsen minska klyftan mellan olika grupper i samhället. Ett bredare syfte är att diskutera vilka medborgare som har rätt att ta plats i en stad samt lyfta människors kreativa förmåga, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har.

Inslag om Våran Drömmars Stad på ABC

14 Jun 2013 Den 13 juni visade SVT:s ABC ett inslag i sin 19.15-sändning om Våran Drömmars Stad. Se klippet på SVT:s webb.

Visa fler

Projektet på Facebook