Vår klass – hur spirande vänskap förbyts mot politiskt, religiöst och etniskt hat

Under en turné till Gävle, Göteborg, Malmö, Stockholm, Sunne och Umeå tas pjäsen Vår klass ut till en bred publik. Ord och rörelser ger liv åt en verklig historia från 1930-talet och placerar den i nutiden. Publiken får lära känna tio rollkaraktärer i ung ålder i första klassens lekfulla samvaro, för att sedan i fjorton akter följa dem genom ett allt mer påtagligt och påtvingat vi- och dom-tänkande, med antisemitiska idéer som splittrar och skapar konfrontation.

Projektmål

Att genom pjäsen som slagkraftigt och unikt verktyg främja arbete och samtal runt ämnen som demokrati, tolerans och människors lika värde.

För mer info: www.galeasen.se

Gomorron Sverige: Halva byn mördade den andra halvan

27 Jan 2015 Nypremiär av den omtalade pjäsen Vår klass med utgångspunkt i förintelsen.

Visa fler