Vanishing Tribes

Fotografen Richard K Diran besökte Burma för första gången 1982, när landet öppnade sina gränser för utländska besökare. Han följde då de etniska grupper och klaner som i århundraden levt i gränstrakterna mot Indien, Kina, Laos och Tibet och har sedan dess fortsatt att följa landets olika etniska minoriteter. Få burmeser, än mindre utlänningar, har kommit i kontakt med dessa kulturer och i projektet Vanishing Tribes tar Svenska Freds Dirans bilder till den burmesiska befolkningen och även till Sverige. Utställningen är en viktig pusselbit för att både nationellt och internationellt belysa, fördjupa och nyansera den förändringsprocess som nu sker i Burma. Bilderna blir inte bara ett historiskt dokument av Burmas mångfald av kulturer, traditioner och konsthantverk som på grund av olika omständigheter snart inte finns kvar, de blir också en utgångspunkt för samtal om freds- och försoningsprocessen med de etniska minoriteterna.

Projektmål

Att genom ett unikt fotografiskt dokument inte bara skildra och bevara de etniska gruppernas unika traditioner för kommande generationer, utan även höja den internationella medvetenheten om Burma i övergången från ett slutet till ett öppet samhälle.

Därför fick projektet stöd

Projektet uppmärksammar genom konstnärliga uttryck inte bara de utdöende etniska minoriteterna i Burma utan tar även detta fotografiska dokument till Sverige för att svenska allmänheten ska få ta del av dessa gruppers rika kulturskatt och lära mer om Burma idag.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i juni 2014

För mer info: www.svenska-freds.se

SR P4: Fotoutställning om Burmas ursprungsfolk gästar Göteborg

20 Maj 2014 v>

Just nu visas utställningen The Vanishing tribes of Burma i Göteborg. Utställningen kommer att kunna ses på Annedalsseminariet i Campus Linné den 20-23 maj, och är en resande utställning med fotografier av den amerikanska fotografen Richard K Diran. Han har fotograferat etniska minoriteter i Burma under 30 år.

Det är Svenska freds- och skiljedomsföreningen tillsammans med Institutionen för Globala studier som arrangerar. Kenneth Hotz är projektledare för Svenska freds- och skiljedomsföreningens arbete i Burma.
– Det är rätt unika bilder. Av naturliga skäl finns det inte så mycket dokumenterat, det är inte så många som haft tillgång till att åka ut i djungeln.

Hör hela intervjun på SR P4.
Burma_P4_504

Foto: Helena Sällström SR/P4 Göteborg

Visa fler