Vals på blomsteräng

Rätten till att vara en skapande människa ska även gälla människor på ålderns höst. Med Konstepidemins projekt tillåts äldre att blomma ut och inspireras till rörelse och utforska sina sinnen genom bilder, former och ljud.

En mobil ateljé möter upp dem på senior- och äldreboenden. I en serie workshops utifrån tematiken blommor och växtlighet produceras en utställning tillsammans med konstnärer från olika konstnärliga fält. Den mobila utställningen visas sedan på Konstepidemin för allmänheten samt på boendena för äldre, personal, släkt och vänner.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i november 2017

För mer info: www.konstepidemin.se