Utopia Makes – kultur för alla funktionsvariationer

Utopia Makes innefattar tre delprojekt som gemensamt har som syfte att synliggöra funktionsfrågor och utbilda allmänheten i hur man kan tillgängliggöra kulturupplevelser för alla grupper i samhället. Det handlar om böcker och bibliotek – hur läsande tillgängliggörs. Det handlar om ett konstnärligt verktyg – om att skapa konst med pupillens rörelse, och att bredda konstnärligt uttryck. Det handlar också om att väcka debatt, att öka kunskapen kring funktionsnedsättningar.

Projektmål

Att utbilda och informera om normkritiskt tänkande med fokus på funktionsfrågor i kulturlivet. Att med nya tekniska lösningar skapa möjligheter för alla att ta del av kultur och själva blir kulturproducenter, på sina egna villkor.

Därför fick projektet stöd

En femtedel av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Dessa personer har lika stor rätt till kultur och kulturutövande som övriga medborgare.

För mer info: utopias.se

Utopia makes söker konstnärer till projektet Eyewriter

18 Sep 2014 class="title">Från och med juli i år har Utopia Makes arbetat med sitt nya projekt Eyewriter. En Eyewriter är ett par glasögon med en lins som är kopplade till datorn som gör att du kan måla med ögat. Datorn registrerar pupillens rörelse och på så vis kan du använda din blick till att måla i ett datorprogram.

Konstnärer efterlyses
Utopia söker nu fyra konstnärer med olika bakgrund och olika erfarenhet med att arbeta med sin pupill till ett längre konstprojekt som kommer pågå under cirka 7 månader. Vilken typ av konst som ska komma ur projektet är upp till konstnären så länge det skapas med hjälp av den här tekniken och att du är beredd att lägga ner den tid det krävs för att träna och lära dig använda ögat i ritprogrammet. Utopia söker konstnärer som gör alltifrån illustrationer till måleri. Du kan ha ingen erfarenhet alls med att arbeta med ögat eller erfarenhet från andra typer av program.

I projektet vill Utopia Makes genom teknik synliggöra och ifrågasätta vem som kan uttrycka sig genom konst och vilka möjligheter som uppfattas finnas för att göra det. Det handlar om att skapa förebilder och väcka tankar kring begreppet normalitet och hur ett hjälpmedel som eyewriter skulle kunna användas av alla som är intresserade av konst, oavsett funktionalitet. Utopia Makes vill genom konsten problematisera och väcka debatt kring vem som får tillgång till det offentliga rummet och överbrygga kulturella barriärer.

Du kommer att jobba både enskilt och i grupp för att lära av varandra. Utbytet mellan konstnärerna är lika viktigt som egna produktioner.
Slutvernissagen planeras våren 2015.
Arvode finns.
Projektet kommer utföras i Göteborg. Reseersättning för konstnärer utifrån finns ej.
Projektet utformas tillsammans med projektledaren och den grupp som väljs ut.

Du söker genom att berätta om vem du är, vad du gjort innan och varför du vill vara med i det här projektet tillsammans med bilder på saker du gjort innan.
Mejla allt till julia@utopias.se.

Utopia_eyewriter504

Visa fler