Unstraight perspective

Unstraight perspective är ett samarbete mellan The Unstraight Museum, utbildningsinstitutioner och muséer som tillsammans producerar en omfattande utställningsturné med hbtq-tema. Lokala utställningar med berättelser och föremål ska tillsammans med debatter och workshops synliggöra diskriminering, trakasserier och ojämlika förhållanden i både Sverige och fyra andra platser i Östeuropa och Sydostasien, för hbtq-personer. Målet är att uppmärksamma alla människors lika rättigheter och att alla har samma rätt att ingå i vår gemensamma historieskrivning.

 

Projektmål

Att genom utställningsverksamhet arbeta för att skapa insikt om allas lika värde och rättigheter samt allas rätt till representation i vår gemensamma historiebeskrivning. Och genom en större förståelse och acceptans för hbtq-personer bidra till ett öppnare och mer jämlikt samhälle.

Därför fick projektet stöd

Genom tidigare erfarenhet kan The Unstraight Museum visa att den här typen av utställningsprojekt skapar en vidare förståelse och en större acceptans för hbtq-frågor bland såväl unga som hos en bredare allmänhet. De kan också ge enskilda personer och lokala hbtq-organisationer en stärkt roll och ett ökat förtroende både på ett lokalt och ett nationellt plan.

Unstraight museum i Moldavien

12 Okt 2015 I helgen anordnade Unstraight Museum presentation, workshop och utställning Coming Out Days i Moldavien. Kolla in evenemangen på Facebook:

https://www.facebook.com/events/823755881055773/
https://www.facebook.com/events/679384922162464/

 

 

Visa fler