Unga möter unga

Genom Aktiv Ungdom Svedalas projekt Unga möter unga träffar nyanlända och etablerade svenska ungdomar varandra varje vecka på kommunens transit och hvb-hem. Tillsammans får de välja mellan olika kulturaktiviteter såsom att spela instrument, besöka muséer, göra studiebesök på teatrar och scener i Malmö och Lund, gå på konstgallerier och film. I projektet finns också en konstpedagog för de som vill teckna och måla. Tanken är att alla som vill ska ställa ut sina konstverk på det lokala galleriet.

 

Projektmål

Att skapa möten där etablerade och nyanlända ungdomar träffas och lär känna varandra och varandras bakgrund genom ett gemensamt kulturintresse. Att normalisera synen på vad det innebär att ”hjälpa” varandra och skapa ett mer välkomnande klimat i kommunen.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet skapas naturliga möten mellan unga människor utifrån deras intressen, samtidigt som de nyanlända får en möjlighet att använda svenska språket, träffa jämnåriga och skapa en meningsfull fritid.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: www.aktivungdom.se

Andreas Flygare och Jasmine Wahlström i Sydsvenskan. Foto: Peter Frennesson

Sydsvenskan uppmärksammar Unga möter unga

08 Jul 2016 Tanken med Unga möter unga var att gruppen skulle umgås och göra roliga saker tillsammans, vilket skulle leda till en mer öppen och accepterande atmosfär i Svedala. Projektet blev en succé från start när över 80 Svedalaungdomar anmälde sitt intresse för att delta.

”Det känns jättekul att det vi gör och vår idé uppmärksammas , säger Jasmine Wahlström från Ungas fritid i Svedala, till Sydsvenskan. ” Hon startade projektet i våras tillsammans med Andreas Flygare. ”Till skolstarten ska vi rekrytera fler ungdomar som vill vara med. Vi kanske kan ha en kick off på något roligt ställe”, forsätter hon. Läs hela artikeln på Sydsvenskans webb.

 

 

Visa fler