Tusen serier – ökad mångfald inom serietecknandet

Seriemediet är ett utmärkt forum för att göra sin röst hörd. Kombinationen av text och bild ger en lättillgänglig konstform med en mycket direkt kommunikation. Likt många andra konstformer lider serievärlden av brist på mångfald; det saknas en bredd av perspektiv och berättelser.

Projektmål

Främja en seriekultur där en mångfald av röster är en naturlig del och därmed speglar ett modernt Sverige.

Därför fick projektet stöd

Serier är en lättillgänglig konstform alla åldrar tar del av. Att utbudet är representativt för den svenska allmänheten är av stor vikt då det främjar deltagande och motverkar exkludering i samhället.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2015 och avslutades i januari 2016

För mer info: www.tusenserier.com/blog

Illustrationer av Marco Leal, Shabnam Faraee, Bekim Gaši och Emre Özdamarlar.

Tusen serier blir egen kulturförening

01 Mar 2016 I och med januari avslutades Tusen Seriers tid som projekt drivet genom Seriefrämjandet (SeF). Såhär sammanfattar de projektet och ser framåt mot vad som kommer:

Det är nu 5 år sedan vi, Mattias och Amanda (och Aida var också med på ett hörn i början), kontaktade SeF med idén om hur vi skulle förändra den svenska seriekulturen och öppna upp den för serieskapare med bakgrund i andra länder. Något som fortfarande behövs men som behövdes ännu mer då.

Tanken var att vi i workshops skulle lära ut grunderna i serieskapande till ungdomar (och andra) som inte hade tillgång till den kunskapen på andra sätt. Med våra utställningar skulle vi visa upp serier och seriekonst på andra sätt än i bokform, och de skulle också fungera som mötesplatser mellan den etablerade och den nya seriekulturen som vi håller på att bygga upp. Och våra böcker skulle vi visa att man inte måste ha ett svenskt efternamn för att bli utgiven i Sverige. Genom hela projektet har vi velat lyfta fram fler perspektiv än de som synd i de klassiskt svenska serierna (och den svenska kulturen överlag).

Vi kommer nu att gå vidare som en egen fristående kulturförening. Läs hela blogginlägget hos Tusen Serier.

Visa fler