Tráhppie

2014 är Umeå Europas kulturhuvudstad vilket innebär att staden under året kommer att vibrera av aktivitet. Såhkie Umeå sameförening spelar en aktiv roll i arbetet med kulturhuvudstadsåret. Sedan ett år tillbaka har föreningen en lokal på Gammliaomårdet i Umeå och under 2014 kommer huset att fyllas med innehåll. Tráhppie skall vara en portal till det samiska språket, jojken, hantverket, konsten men också tillhandahålla information om Umeås samiska historia och andra samiska arrangemang i Sápmi.

Projektmål

Att öka kunskapen om samisk kultur och samiskt samhällsliv. Såhkie Umeå sameförening kommer att utveckla kulturcentret Tráhppie och fylla det med publika aktiviteter samt arbeta med en plan för en långsiktig finansiering av kulturcentret.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att sprida information om samisk kultur och samiskt samhällsliv. Många svenskar har dålig kunskap om hur det är att leva som same i Sverige idag och det behövs fler, och rättvisa, historier om det svenska urfolkets historia och situation idag.

För mer info: www.sahkie.se

Samiska kulturhuset och stödet från Postkodlotteriets Kulturstiftelse uppmärksammas av SR och SVT

24 Sep 2013 Sveriges Radio och SVT:s program Oddasat uppmärksammar det samiska kulturhuset Tráhppie och stödet från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Michael Lindblad, ordförande i Umeå sameförening Såhkie, hoppas att kulturhusets framtid nu är tryggad.

Visa fler