Träffpunkt Havremagasinet – möten över gränser i Boden

Projektet synliggör Bodens nuvarande identitet. Utifrån lokalhistoria och Bodens position som stängd militär- och kulturstad sätts den aktuella bilden i relation till hur staden förändrats till en internationell plats med kulturer från många delar av världen. Projektet ger Norrbottens barn och unga möjlighet att förstå sin samtid och placera Boden i ett globalt sammanhang.

Projektmål

Att öka förståelse och samhörighet mellan nyanlända och infödda norrbottningar från olika generationer och olika delar av världen. Att skapa förutsättningar för att alla bodensare oavsett bakgrund ska känna sig trygga i och stolta över sin egen stad och därigenom bidra till att minska segregation.

Därför fick projektet stöd

Genom att unga, gamla och nyanlända flyktingar i regionen får mötas kan förståelse och kunskap om varandra uppstå, vilket kan bidra till minskad osäkerhet och fientlighet.

För mer info: havremagasinet.se

Möten mellan nyanlända och svenskar river murar

09 Nov 2015 birgitta_fjorida

mohammad

 

Norrländska Socialdemokraten har besökt Havremagasinet. I ett reportage i lördagens tidning får vi bland annat möta Birgitta Wärnberg och Fjorida Skederay när de gör en gipsavgjutning av Fjoridas hand, och Mohammad Saeed Al Khawaldha som ritar tillsammans med andra deltagare.

Britt Nilsson, lärare i svenska som andra språk upplever att hennes elever i mötena med svenska pensionärer på Havremagasinet får ännu ett språk.

– Kan man inte språket hittar man andra sätt att uttrycka sig på och sedan får man kommunicera på det språk man kan, säger hon.

 

Visa fler