Traces of Existence

Vad händer när människor kommer till ett nytt land? Hur släpper samhället in nya grupper? Hur behåller man sin särart i en integrationsprocess? Det kan se ut på många olika sätt men oavsett tid, plats och situation så påverkar det både de som kommer och de som redan finns där. Det råder ingen brist på minoritetsgruppens historier och platser runt om i Sverige, men få känner till dem och därmed bidrar dessa inte till att skapa förståelse för andra gruppers situation i dagens samhälle, på det sätt som de skulle kunna göra. Genom  konstnärlig gestaltning i publika rum  synliggör Traces of Existence det judiska kulturarvet i det svenska samhället samt belyser frågor om  att “hitta hem” i ett nytt samhälle.

Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i september 2018

För mer info: www.judiska-museet.se

Vad händer när människor kommer till ett nytt land?

20 Dec 2016 Stiftelsen Judiska Museet etablerar genom projektet en kunskapsplattform med fokus på hur minoritetsgruppens erfarenhet på ett bra sätt gestaltas musealt. Projektet samverkar med en rad museum runt om i landet för att få tillgång till arkiv och material, forskning som finns inom området samlas in, men även ny forskning tas fram. En metodik för att belysa mer allmängiltiga frågor utifrån en specifik situation, kommer även att vidareutvecklas inom ramen för projektet.

Sju konstnärer engageras i projektet för att skapa unika konstverk på olika platser runt om i Sverige som anknyter till den specifika platsens historia. Ett fokus inom arbetet är att söka spåren av hur minoritetsgruppen har samexisterat i det svenska samhället och undersöka de avtryck den lämnat efter sig. En mobilapplikation tas fram med syfte att ge en bred allmänhet tillgång fördjupade berättelser kring platserna och konstverken på ett enkelt sätt och programverksamhet skapas kring varje plats i samarbete med lokala samarbetsparter.

@judiskamuseet på instagram