Tillgänglig konst

Gatukonst har under 2000-talet blivit en populär konstform. Tillfällig i sin natur, men genom digital teknik möjlig att dokumentera, föreviga och sprida. Konstnärer som Banksy, Obey och JR är i dag namn som de flesta konstintresserade känner till. Gatukonstens fria kreativitet och form gör det mer tillgängligt än ett konstverk på ett galleri eller ett museum. Artscape har under två år utvecklat gatukonsten i Malmö respektive Göteborg och tar i detta projekt steget vidare med ett större gatukonstprojekt  på ett flertal orter runt om i Värmland i White Moose Project. Beständiga och tillfälliga konstverk skapas som förhoppningsvis kommer engagera lokalbefolkningen likväl som öka dragningskraften för besökare till platser som i vanliga fall inte är centrala i konstlivet.

Projektets tidsstatus

99%

Projektet startade i mars 2017 och avslutas i april 2018

För mer info: www.artscape.se

En månads gatukonstfestival på ett tiotal Värmländska orter

11 Apr 2017 Artscape 2017 är en fyra veckor lång gatukonstfestival i ett tiotal Värmländska kommuner, White Moose Project.  Internationellt och nationellt välkända gatukonstnärer bjuds in för att tillsammans med lokala konstnärer skapa nya konstverk i den offentliga miljön. Ett tiotal workshops kommer att arrangeras där alla som vill bjuds in att själva tillsammans med konstnärerna, skapa gatukonst. Under festivalen anordnas också konstnärssamtal där konstnärer och experter bjuds in för att berätta om sina erfarenheter och diskutera olika ämnen inom urban samtidskonst. Efter festivalveckorna fortsätter Artscape samarbetet med de lokala aktörerna i form av guidade turer bland konstverken, konstturnéer runt om i regionen, samt föreläsningar. Projektet avslutas med workshops och panelsamtal där de olika aktörerna som varit involverade diskuterar utförandet, resultatet och den långsiktiga fortsättningen.  Förhoppningen är att aktiviteterna och de nyskapade konstverken ska främja det lokala kulturlivet på ett positivt sätt och inspirera andra aktörer runt om i Sverige till liknande projekt.