Tigern – En europeisk mockumentär

Nittio procent av Europas 10-12 miljoner romer lever i fattigdom och många av dem flyr sina hemländer med förhoppningar om ett bättre liv. Att romer finns i 26 av EU:s 27 stater gör att situationen för denna minoritet är en angelägenhet som inte har några geografiska gränser och som det krävs samarbete för att lösa. Tigern är en nyskriven och skarp samhällsskildring av den rumänska dramatikern Gianina Carbunariu. På ett vasst och humoristiskt sätt visar pjäsen på människans rädsla för det främmande. Historien utspelar sig i den lilla europeiska staden med sitt typiska medeltida torg och sina invanda mönster och traditioner. Målsättningen är att bidra till reflektion och eftertanke i vårt eget land men också visa att både problemen och vår rädsla för det främmande är en gemensam angelägenhet för hela Europa.

 

 

Projektmål

Att genom nyskapande teater ge människor inblick i romers situation runt om i Europa samt bidra till en diskussion om ett mer medmänskligt samhälle.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till en ökad kunskap om främlings-fientlighetens bakomliggande mekanismer och till en diskussion om hur vårt samhälle kan få en ökad respekt för olikheter.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i juli 2016

Tigern spelar på Avignonfestivalen

31 Mar 2016 Tigern är nu utvald att spela på den prestigefyllda Avignonfestivalen i juli. Såhär säger producent Ulrika Josephsson:

– Att få spela på Festival d’ Avignon är en bekräftelse på att vi skapar teater som är relevant i hela Europa och det har varit vårt mål från början. Att vi dessutom är enda svenska kompani som är inbjudet, och med hela två produktioner, varav en premiär, känns fantastiskt.

Läs artikeln i SvD här.

Visa fler