The Rockin Pots

Kören The Rockin Pots bildades 2015 på flyktingförläggningen i Grytan utanför Östersund. Kören är öppen för alla och består av människor från en mängd olika länder. Nu åker The Rockin Pots på turné till andra flyktingförläggningar i Jämtlands län och håller körworkshops så att fler asylsökande får uppleva de positiva effekterna av att sjunga tillsammans. Samtidigt bjuds lokala körer, föreningar och privatpersoner in för att inspirera dem att ta liknande initiativ.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: http://therockinpots.se/