The Rockin Pots

Kören The Rockin Pots bildades 2015 på flyktingförläggningen i Grytan utanför Östersund. Kören är öppen för alla och består av människor från en mängd olika länder. Nu åker The Rockin Pots på turné till andra flyktingförläggningar i Jämtlands län och håller körworkshops så att fler asylsökande får uppleva de positiva effekterna av att sjunga tillsammans. Samtidigt bjuds lokala körer, föreningar och privatpersoner in för att inspirera dem att ta liknande initiativ.

Projektmål

Att ge gemenskap och inspiration till både asylsökande och etablerade svenskar, genom en aktivitet som ger en meningsfull väntan på boendet.

Därför fick projektet stöd

Genom erfarenhet av vad det kan innebära för både nya och etablerade svenskar att mötas i kören, utvecklar The Rockin Pots sin verksamhet till att sprida sina erfarenheter till hela Jämtlands län.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: http://therockinpots.se/