Thank you – för ökat engagemang i barnrättsfrågor

Med projektet Thank you by Childhood har organisationen World Childhood Foundation byggt upp en digital plattform som med musiken som medel uppmärksammar barns rättigheter. Genom att skicka en speciellt utvald låt för att tacka någon som betytt mycket för en som barn, skapades uppmärksamhet kring det faktum att de finns andra som inte är lika lyckligt lottade. Nu skapas ett interaktivt videoverk och en konserteserie med välkända musiker, som blir talespersoner för barnrättsfrågor. Dessutom utvecklas plattformen till att innehålla en digital verktygslåda för allmänheten i hur var och en kan bli en barnrättskämpe.

Projektmål

Att med olika kulturella uttrycksformer väcka uppmärksamhet för övergrepp mot barn och i en förlängning skapa ökade möjligheter till förändring.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet får en allmänhet möjlighet att genom olika kulturella former bidra till att förbättra barns villkor och levnadsförhållanden.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2016

För mer info: www.thankyou.org/

#EyesWideOpen

04 Nov 2015 eyeswideopen_timessquare

I september lanserade Childhood Foundation kampanjen #EyesWideOpen för att få människor att agera mot trafficking och sexuell exploatering av barn. Kampanjen pågår i ett år och har redan inkluderat storbildskärmar på bland annat Times Square i New York.

Visa fler