Tensta museum

I en tid av ökad migration aktualiseras frågorna kring kulturarv och vad som räknas in i begreppet. När människor av olika anledningar rör sig runt om i världen är det inte längre självklart att de traditionella föreställningarna om vad som är ett kulturarv gäller. Tensta är en av Stockholms ytterstadsdelar vars invånare till cirka 90 procent har en bakgrund utanför Sverige. Området byggdes under sent 60-tal, mitt i ett landskap fyllt med historiska kvarlämningar: bland annat hällristningar från bronsåldern, gravplatser från järnåldern, runstenar och medeltida gårdar, som delar plats med det senmodernistiska bostadskomplexet. Denna brokiga bakgrund innebär att det kollektiva minnet på många sätt är splittrat och att det uppstår spänningar och konflikter kring frågor som “vems historia?” och “vems arv?” I projektet vill Tensta konsthall problematisera begreppet Kulturarv och ge det en bredare betydelse än vad det har idag.

Projektmål

Att problematisera begreppet kulturarv och involvera Tenstaborna i detta arbete. Att erbjuda en bred publik ett svenskt och internationellt konstprogram av hög kvalitet

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att fler människor ges möjlighet att lära känna sin bakgrund, gammal som ny och känna delaktighet i skapandet av sin egen historia. Projektet bidrar även till ett identitetsbyggande som kan stärka tillhörigheten bland invånarna i området.

Publiksuccé när Tensta Konsthall invigde Tensta Museum

11 Dec 2013 tippar_toppar
Katarina Lundgren, modell av Granholmstoppen

Tensta Konsthall invigde Tensta Museum 26 oktober med ett publikrekord på 700 besökare.
Så här skrev Aftonbladets recensent Camilla Hammarström:

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige är inte en utställning i vanlig mening. Det är en hybrid som sväller ut över sina bräddar såväl i tid som i rum. Tensta konsthall gör en kraftsamling för att etablera sig som en oundgänglig institution i dialog med sin närmiljö och världen. Det är rikt och svåröverskådligt. Rörigt och inspirerat.” Läs hela recensionen på Aftonbladets webb.

Utställningen har också en filial på Stockholms Stadsmuseum mellan den 15/11- 18/5 2013 där man kan se Katarina Lundgrens arbete kring alternativa berättelser från Järvafältet. I filialen visas hennes arbete med Stockholms tippar/toppar som
blev en följd av de moderna stadsplaneringsprogrammen i stadens centrum och förorter under åren 1950 –80.

Tensta Konsthall har även öppnat sina programpunkter som hör till projektet. Se alla delar i programmet på Tensta Konsthalls webb.

 

Visa fler