Teater Fryshuset

Fryshuset använder i detta projekt teater som verktyg för att skapa dialog kring utanförskap och ohälsa med unga och med vuxna som jobbar med unga. Projektet syftar till att skapa en relation till ungdomar i destruktivt beteende och utanförskap för att kunna motivera till en positiv förändring.

Projektmål

Projektets mål är att få unga att genom teater förstå både sig själva och andra.

Därför fick projektet stöd

Fryshuset har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar. I deras verksamhet är alltid ungdomar i fokus som målgrupp, de är inkluderade i verksamheten från idé till utförande. Detta skapar förankring och ökar möjligheterna till att skapa positiva hållbara förändringar bland målgruppen utan pekpinnar.

För mer info: www.fryshuset.se