Take my hand

Med sina 1423 anslutna föreningar utgör Bygdegårdarnas Riksförbund Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler. Många av dessa föreningar öppnade sina dörrar för nyanlända under 2015 genom språkcaféer och annan kulturverksamhet. Med projektet Take my hand involveras hela bygdegårdssverige, genom att alla 24 distrikt och minst en förening i varje distrikt bjuds in, att utveckla sin verksamhet för att nyanlända och etablerade svenskar ska mötas med kulturen som verktyg.

 

Projektets tidsstatus

86%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutas i augusti 2018

För mer info: www.bygdegardarna.se

Bygdegårdarna skapar initiativ över hela landet

21 Jun 2016 För att skapa integrationsfrämjande kulturaktiviteter på bygdegårdarna kommer en kulturverktygslåda tas fram innehållande teknik, rekvisita och material för att genomföra exempelvis filmträffar, teater- och musikframträdande, samt bokcirklar. Verktygslådan kompletteras med personalresurser.

”Det engagemang och den initiativförmåga som våra medlemsföreningar visat, när så många nya människor kom till Sverige, ger verkligen en positiv bild av våra föreningar”, säger Maria Anstett Andersson, förbundssekreterare i Bygdegårdarnas Riksförbund.  ”De berättelser vi hört från alla nya initiativ har visat vilken styrka det ideella föreningslivet har i ett integrationsarbete”.