Unga människors röster och positiva förebilder

Sång och musik är extra viktiga verktyg för demokratiutveckling i länder där analfabetismen är utbredd. Den senegalesiska hiphopen är politisk och spelar en central roll som opinionsbildare. Att uppmuntra ungdomar att rappa innebär också att uppmuntra dem till samhällsengagemang. Detta tog artisten Jason Diakité, mest känd som Timbuktu, och hans band Damn! fasta på när de ville göra en insats till självhjälp genom musikens kraft. Tillsammans med organisationen Plan startade de en musikstudio i Dakarförorten Pikine, där områdets ungdomar är välkomna att skapa musik.

Projektmål

Att genom musikstudion ge ungdomar en givande och inkluderande aktivitet som bygger deras självkänsla och föder framtidstro, samtidigt främja den demokratiska processen i Senegal – något som skapar positiva effekter långt utanför landets gränser.

Därför fick projektet stöd

Genom musiken får ungdomarna möjlighet att både dela i det offentliga samtalet och påverka samhället som de växer upp i. Men de får också känna sig sedda och får positiva förebilder, något som är ovärderligt i en annars tuff miljö.

Barnen utbildas i musik och sina rättigheter

03 Okt 2013 Studio Timbuktu ska ge ungdomar en trygg plats att komma till, där de kan ägna sig åt aktiviteter som de är intresserade av och brinner för. Genom Studio Timbuktu vill man skapa positiva förebilder och ge alla ungdomar någon att se upp till och känna sig sedda, något som är ovärderligt i en annars tuff miljö.

– Ungdomarna i Dakar växer upp under tuffa förhållanden, men projektet handlar om att inte göra dem till offer. I stället ska vi ge dem möjlighet att utveckla sin talang och göra något som de brinner för, säger Jason.

Förhoppningen är att dessa ungdomar i framtiden ska inspirera västvärldens unga och artister. För att tillgodose dessa behov och skapa kapacitet att ta emot en växande skara ungdomar behöver musikstudion verksamhetsanpassas. Därför kommer studion utrustas, instrument köps in och personalen utbildas under projektet. Genom workshops kommer ungdomarna utbildas i musik och studioteknik men även i konst, teater och barns rättigheter.

I Dakar lever tusentals på gatan och måste tigga varje dag för att överleva. Att ha en fritid och få hålla på med musik är ingen självklarhet i Dakar, speciellt inte för tjejer som ofta måste sluta skolan för att hjälpa till hemma, eller i värsta fall bli bortgifta. Därför lägger man ett extra fokus på att få med tjejer i projektet.