Strindbergs ”Ett drömspel” på Sveriges officiella minoritetsspråk

I år är det Strindbergåret och 100 år sedan August Strindberg dog. Detta uppmärksammas på många håll i hela landet. Strindbergs verk finns översatta till mängder av språk, men på flera av Sveriges officiella minoritetsspråk finns de inte att tillgå. Podium ger därför ut August Strindbergs drama ”Ett drömspel” på fyra av de nationella minoritetsspråken samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch.

Projektmål

Att tillgängliggöra en betydande författares text på de nationella minoritetsspråken och påvisa vikten av att de nationella minoriteterna inkluderas i en stor kulturhändelse som firandet av Strindbergåret, dels uppmärksamma minoriteternas språk och kultur för en bredare allmänhet.

Därför fick projektet stöd

Att möjliggöra en litteratursatsning på Sveriges lagstadgade nationella minoriteter och att synliggöra minoritetsspråken för en bredare allmänhet. Detta genom att ge ut August Strindbergs ” Ett drömspel” på de fyra språken romani chib, nordsamiska, meänkieli och jiddisch.

För mer info: www.podium.nu/

Strindberg utgiven på romani för första gången

26 Mar 2014 Podium släpper nu Noveller på romani chib; fem noveller av August Strindberg på fem romska dialekter och nyskrivet förord av Hans Caldaras. Det är första gången en Strindberg-bok släpps på romani chib, en novellsamling där alla officiella romska dialekter i Sverige är representerade med varsin novell. Novellerna är valda ur Strindbergs Giftas.
Släppet sker i Malmö, torsdag 3 april 12.00, på Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53.

Kulturproducent Mirsad Sahiti presenterar boken tillsammans med Podium. Romska sakkunniga berättar om vikten av litteratur på romani och givetvis blir det läsning ur novellerna. Boksläppet ramas in av romsk musik.
Boksläppet arrangeras av Malmö Ungdomscentralen i samarbete med Iris-skolan, Romskt Informations- och Kunskapscenter och Studiefrämjandet. För mer info/intresseanmälan: fredrik.lagerqvist@podium.nu.

Podium_romani_504

Visa fler