Stormvarning – hjärta och hjärna för klimatet

Musik och kultur har en unik chans att beröra och skapa engagemang samt att få medborgare att se frågor och utmaningar från ett annat, ofta mer berörande men också hoppfullt perspektiv. Under devisen Sverige kan, bör och vill ta ansvar! vill föreningen Stormvarning med hjälp av svenska artister förmedla kunskap om klimatfrågor till allmänheten samt information till beslutsfattare att individer kräver förändring i klimatfrågan.

Projektmål

Att med ett musikaliskt upprop få upp klimatfrågan på den politiska dagordningen inför och efter riksdagsvalet 2014. En stor allmänhet nås av kunskap om klimatfrågor. Genom att flera delar av innehållet kommer att få digital spridning nås även en publik som inte besöker arrangemangen fysiskt.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till en långsiktig och inflytelserik rörelse där klimatfrågor blir begripliga och angelägna för en bred allmänhet vilket i sin tur kan påverka politiker och opinionsbildare.

För mer info: stormvarning.org

Stormvarning fortsätter – med hjärta och hjärna för klimatet

09 Sep 2015 stormvarning sophia kulturstiftelsen

Stormvarnings start blev inte som projektledaren och producenten Sophia Ersson planerat. Den inledande konserten för klimatfrågan på utomhusscenen i Vitabergsparken på Södermalm i Stockholm fick avbrytas inför nära 3 000 besökare, på grund av en av förra sommarens två riktiga ovädersstormar. Men trots att premiären fick ett så abrupt slut har projektet blivit större än vad de inblandade kunnat förutse.

– Vi hade fått några tips av Parkteaterns dåvarande chef Linda Zachrison på vad vi skulle säga om vi blev tvungna att avbryta konserten på grund av regn. Jag skulle kanske ha lyssnat lite mer på vad hon sa, säger Sophia Ersson.

Men projektledaren och producenten för Stormvarning hade inga farhågor. Hon var helt inställd på fint väder efter att ha kollat på väderappar i två veckor.

– Johan Kuylenstierna inledde sedan kvällen iklädd regnjacka med orden att han alltid har på sig en sådan numera, eftersom klimatet har blivit opålitligt. En timma efter att han sagt så, var ovädret över oss. Och det var verkligen inget vanligt regn, det var ett totalt ovädersnedslag. Symboliken i att en klimatkonsert tvingas avbrytas på det sättet är för mig glasklar.

Konserten den 25 augusti i fjol fick alltså ett abrupt slut, men fortsättningen av Stormvarnings verksamhet har blivit desto mer långlivad. Det som för Sophia Ersson började med en stark vilja att ge grundarna Rebecka Segerström och Tobias Engström en hjälpande hand, har vuxit till en hel verksamhet och organisationen har på ett år blivit en klimataktör att räkna med. Engagemanget både från professionella och från omgivningen har visat sig vara stort:

– Vissa av de artister som vi haft knutna till oss har exempelvis velat delta på fler konserter och på andra sätt. De har tillsammans med klimatexperterna och forskarna delat med sig av sina nätverk och bidragit till att vi idag är där vi är.

Men samtidigt som verksamheten växer och klimatfrågan blir allt mer akut, gäller det gäller enligt Sophia att också kunna skynda långsamt.

– Det här ämnet väcker starka känslor. Många är frustrerade och vill ha enkla och snabba lösningar. Vi har varken kunnat eller velat ge det. Klimatfrågan är större än så och för komplex att förenkla. Att vi har jobbat på det sättet har bidragit till vår hållbarhet.

– Kultur har blivit en metod för oss att kunna förvandla det som tidigare varit otydligt till något som istället är tydligt, avslutar Sophia. Klimatfrågan kommer leva med oss och med alla generationer som kommer efter. Vi som jobbar med Stormvarning, forskare, läkare, musiker, de två grundarna och jag, dök in i det här projektet och blundade. Det som nu kommit ut är en hel verksamhet med stor efterfrågan på mer.

Visa fler