Stallebrottet – lokal kulturproduktion i Bohuslän

Projektmål

Att på Malmön i Bohuslän skapa en unik plats för kultur som bygger på den lokala historien och traditionen i ett engagemangsskapande samarbete mellan professionella och lokala amatörer.

Därför fick projektet stöd

Projektet Stallebrottet – lokal kulturproduktion i Bohuslän bidrar till att skapa en unik scen och spelplats med lokala föreställningar för att göra Malmön och Sotenäs till en bas för regional och lokal utveckling där kulturen och platsens attraktion är navet. Projektet kommer bidra till att skapa möten, stärka lokalt engagemang och nätverk samt levandegöra det lokala kulturarvet.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2015 och avslutades i augusti 2016

För mer info: www.stallebrottet.se/

Kultur, tradition och nutid möts i Stallebrottet

17 Apr 2015 Teaterföreställningen Stenriket bygger på den lokale författaren Arne Lundgrens böcker och skildrar stenindustrins storhetstid och fiskarsamhället under tidigt 1900-tal. Föreställningen spelas på en nybyggd scen i ett av stenbrotten och skapas av professionella skådespelare, regissör, koreograf och tonsättare tillsammans med boende på ön och från fastlandet.

 

Projektet på Facebook