Speak Truth To Power – Mod utan gränser

RFK Center for Justice & Human Rights arbetar för att förverkliga Robert Kennedys dröm om en fredlig och rättvis värld. Roberts dotter Kerry Kennedy har intervjuat människorättskämpar runt om i världen, vissa kända och andra på gräsrotsnivå. Denna dokumentation har resulterat i en bok, en fotoutställning, en teaterpjäs samt undervisningsmaterial för skolelever, allt för att lyfta frågan om mänskliga rättigheter och att varje människa räknas. Inom projektet tas Speak Truth to Power till Sverige under namnet Mod utan gränser.

Projektmål

Att genom litteratur, fotografi och drama skapa en förståelse för den kamp för mänskliga rättigheter som många människor står inför runt om i världen, att ge hopp och inspiration, samt lyfta fram visionen om en bättre värld.

Därför fick projektet stöd

För att genom olika kulturyttringar belysa modiga personer som trots förtryck står upp för sig och sina medmänniskor och att bredda målgruppen som känner till detta och tar ställning mot överträdelser av de mänskliga rättigheterna.

För mer info: rfkcenter.org/sweden

2014 års Nobels fredpris tilldelas Kailash Satyarthi, en av SPTP:s människorättsaktivister

10 Okt 2014 Nobels fredspris 2014 tilldelas Malala Youfsafzai och Kailash Satyarthi. De får priset för sin kamp mot förtryck av barn och unga människor och för rätten till utbildning för alla barn.
– Nobelkommittén har slagit många flugor i en smäll, säger den norske historikern Asle Sveen. En ung kvinna och en äldre man, en storfavorit och en mindre tippad, en från Pakistan och en från Indien, en muslim och en hindu. Det är nästan genialt, säger Sveen.
60-årige Kailash Satyarthi är indisk aktivist för barns rättigheter och han har sedan 90-talet bland annat kämpat mot barnarbete i hemlandet. Han driver organisationen Bachpan Bachao Andolan som arbetar mot barnarbete och människohandel med barn. Han är även grundare av organisationen Rugmark, numera kallat Goodweave, som arbetar mot barnarbete i mattindustrin.
Satyarthi, verkar i Gandhis anda, och uppges ha räddat tiotusentals barnslavar och utvecklat framgångsrika metoder för deras rehabilitering och utbildning.
Årets 278 nomineringar (varav 47 organisationer) är rekord. Det förra rekordet på 259 är från 2013.

Speak Truth to Power
Kailash Satyarthi är en av de femtio mest inflytelserika och viktiga människorättsaktivisterna från vår tid som Kerry Kennedy intervjuat i projektet Speak Truth to Power. Intervjuerna, som bland annat lyfter frågor om yttrandefrihet, slaveri, miljöaktivism, hedersrelaterade frågor och barnsoldater har sammanställts i en bok, med bilder av fotografen Eddie Adams. Intervjuerna har även omarbetats till ett manus av dramatikern Ariel DorfmanVoices From Beyond the Dark eller Röster ur mörkret, på svenska. Boken sprids över världen och föreställningen framförs på stora och små scener av professionella skådespelare, amatörer och skolelever.

Nobels fredspris 2014
Norska Nobelkommittén har beslutat tilldela Nobels fredspris 2014 till Kailash Satyarthi och Malala Yousafzay för deras kamp mot förtryck av barn och unga och för alla barns rätt till utbildning. Barn ska gå i skola, inte användas i ekonomiskt syfte. I världens fattigaste länder är 60 procent av befolkningen idag under 25 år. Det är en förutsättning för en globalt fredlig utveckling att barns och ungas rättigheter respekteras. Särskilt i konfliktområden bidrar övergrepp mot barn att konflikter förs vidare genom generationer, skriver kommittén i sitt kungörande.

Med stort personligt mod har Kailash Satyarthi, i tradition med Gandhi, lett olika former av protestaktioner och demonstrationer, alla fredliga, för att rikta ljuset mot grovt utnyttjande av barn för ekonomisk vinning. Han har också bidragit till utvecklingen av centrala internationella konventioner om barns rättigheter.

Malala Yousafzay har, trots sin unga ålder, redan kämpat i flera år för flickors rätt till utbildning och har genom sig själv exemplifierat hur barn och unga kan bidra till att förbättra sin egen situation. Hon har gjort detta under mycket farofyllda omständigheter. Genom sin hjältemodiga kamp har hon blivit en ledande röst för flickors rätt till utbildning.

Nobelkommittén ser en stor poäng i att en hindu och en muslim, en indier och en pakistanier möts i en gemensam kamp för utbildning och mot extremism. Många andra personer och institutioner i det internationella samhället har också bidragit. Det beräknas att det idag finns 168 miljoner barnarbetare runtom i världen. År 2000 var antalet 78 miljoner högre. Världen har kommit närmare målet om att avskaffa barnarbete.

Kampen mot förtryck och för barns och ungas rättigheter bidrar till realiseringen av det ”broderskap mellan nationer” som Alfred Nobel beskriver i sitt testamente som ett av kriterierna för Nobels fredspris.