Speak Truth to Power – kultur mot främlingsfientlighet i Europa

Kerry Kennedys intervjuer med femtio av de mest inflytelserika människorättsaktivisterna från vår tid ligger till grund för Speak Truth to Power. Porträtten på människorättskämparna, tagna av fotografen Eddie Adams, har blivit till en utställning och intervjuerna har omarbetats till ett manus av dramatikern Ariel Dorfman. Genom konsten – boken, utställningen och pjäsen – ges grunden till diskussion om de mänskliga rättigheterna. Ett utbildningsmaterial har utarbetats för att guida lärare och skolklasser genom ämnet på olika nivåer beroende på åldersgrupp. Sedan två år arbetar RFK Center brett med Speak Truth to Power i Sverige. Arbetet kommer inom projektet att anpassas för att möta särskilda utmaningar eller problem som finns nationellt, regionalt eller lokalt inom ett antal länder i Europa.

Projektmål

Att genom litteratur, fotografi, drama och samtal göra allmänhet i ett antal länder i Europa medvetna om hur rasism och kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer i deras länder. Att ge alla som tror på människors lika värde redskap för att höja sin röst och visa solidaritet för de medmänniskor som blivit utsatta för kränkningar, hot och förföljelse.

Därför fick projektet stöd

De kulturella uttryck som projektet bygger på, såsom teater och fotografi, används ofta framgångsrikt för att öppna upp för samtal inom en rad områden, då de spelar på andra känslor och beröringspunkter än politiska argument. Därmed kan grupper som är svåra att nå genom den publika debatten få en nyanserad bild och möjlighet att omvärdera sina ståndpunkter och därmed bättre stå upp för sina medmänniskor.

Nu fattar man liksom hur viktig föreställningen är

30 Sep 2015 rfk sundsvall kulturstiftelsen 2

”Nu när allt sitter är det så djäkla kul och man är så stolt och nu fattar man liksom hur viktig föreställningen är…”, så säger en av gymnasieleverna ur ensemblen efter att ha spelat Mod Utan Gränser i Sundsvall.

Då teaterpedagogen Ulrika Törnqvist under onsdagens föreställning frågade publiken om Robert F Kennedy räckte en grupp om 6 elever i 10-årsåldern upp händerna. Såhär berättar Ulrika:

”Jag såg ca 6 barnhänder sträckas upp MEN inte en enda vuxen/ungdom. Jag valde ”en arm” och den berättade att det var  ”en amerikan som jobbade med mänskliga rättigheter”.

– Ni andra som höll upp händerna, vad tänkte ni säga om Robert F Kennedy frågade jag och tog deras svar ett och ett.

”Han var bror med John F Kennedy som var en amerikansk president som blev mördad”.

”Han blev mördad när han var typ 40 år”

”Han har en massa barn”

”Han jobbade för att han trodde på att alla människor var lika mycket värda”

”Han är känd för att han kämpade för mänskliga rättigheter och att alla kan göra saker för andra”

Visa fler