Skrivarlust för barn och unga

Med stöd från Kulturstiftelsen så startade Berättarministeriet upp och utvecklade skrivarverkstäder för barn och unga i två projekt under 2012-2013 respektive 2014-2015. Genom de första skrivarverkstäderna i Södertälje, Järva och Hagsätra utarbetades modeller för en ny typ av verksamhet som skulle kunna hjälpa barn till nyanlända, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående – tre grupper där läskunnigheten är särskilt låg och där det ofta saknas en vuxen som är närvarande och som behärskar det svenska språket. 25 000 barn och unga har hittills tagit del av aktiviteter i skrivarverkstäderna och efterfrågan på liknande verksamhet är stor i andra delar av landet. I detta projekt tas konceptet vidare till Göteborgsområdet.

Projektets tidsstatus

88%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i juni 2018

För mer info: www.berattarministeriet.se