Sjätte kontinenten – en scenkonstnärlig resa

Nedsmutsningen av världshaven är en av vår tids största utmaningar. Varje år dumpas 6,5 miljoner ton plast i världshaven och uppskattningsvis motsvarar den totala ansamlingen i Stilla Havet nu USA dubbla yta. Samtidigt finns det mikroplaster i alla vattendrag och då fiskar får i sig dessa blir del av näringskedjan och sålunda även når oss människor. I  projektet utforskas samverkan mellan kulturskapare, forskare och pedagoger som genom utställning, teaterföreställningar och samtal ska öka kunskapen i frågan och på ett kreativt sätt skapa engagemang bland en ung målgrupp.

Projektmål

Att med kultur och naturvetenskap belysa en av vår tids stora utmaningar och med humorn och kreativitet inspirera unga till att engagera sig för ett mer hållbart samhälle utan miljöförstöring.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet utforskas mötet mellan vetenskap och kultur med syftet att på ett kreativt sätt uppmärksamma den akuta miljösituationen i våra hav samt väcka engagemang och intresse bland unga för frågeställningar kring hållbara samhällen och miljöförstöring.

 

Projektets tidsstatus

77%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i mars 2018

För mer info: www.sagohuset.nu

Konstnärlig djupdykning i havens tillstånd

19 Dec 2016 Sjätte kontinenten är ett samarbetsprojekt mellan Teater Sagohuset och Lunds universitet där ett av universitets stora gamla laboratorium utgör spelplatsen för projektets tre delar: de två teaterföreställningarna och den naturvetenskapliga utställningen.

Båda pjäserna handlar om människans miljöpåverkan, och tar med publiken på en resa från industrialismen till idag.  I anslutning till teaterscenen byggs en interaktiv utställning upp där publiken får en rundvandring i haven och havens tillstånd problematiseras på olika sätt. Genom kreativa workshops får barnen och ungdomarna även arbeta vidare kring olika teman såsom dricksvatten, vattenrening, återvinning, förpackningsmaterial, innovation och kretslopp.

Projektet på Facebook