Sisters Academy – ett gränsland mellan performancekonst, forskning, aktivism och pedagogik

Med hjälp av scenografi, musik och skådespeleri förvandlar Inkonst sina lokaler till en fiktiv internatskola. I en månad blir skolan en plattform för diskussion om skolans roll i det svenska samhället och alternativa former av kunskapsinhämtning. Målet är att visa vikten av de estetiska ämnena och att dessa kan interageras i alla övriga ämnen.

Efter det månadslånga internatet på Inkonst genomför Sisters Hope en liknande performanceinstallation på en svensk gymnasieskola. I samarbete med skolledning förvandlas skolan under två veckor till en annorlunda miljö där allt från toaletter till klassrum och matsal förvandlas till platser för kreativitet.

Projektmål

Att genom nyskapande scenkonst sätta fokus på utbildningssystemet och vår kunskapsinhämtning samt visa på vikten av estetiska ämnen i ordinarie undervisning.

Därför fick projektet stöd

Projektets inkluderande karaktär gör det möjligt för en stor grupp människor att komma med nya idéer och infallsvinklar om hur den svenska skolan ska se ut. Det ger allmänheten tillfälle att göra sin röst hörd i en angelägen fråga sedan skolplikten gör att alla svenska medborgare berörs.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i mars 2016

För mer info: www.inkonst.com

Rapport från internatet

17 Sep 2015 internat sisters academy 1

internat sisters academy 3

internat sisters academy 4

internat sisters academy 5

Nu har The Boarding School varit öppen i nästan tre veckor, och när internatet stänger portarna på söndag kommer ungefär 1400 personer ha passerat över tröskeln – konsertpublik, konstnärer i residens, gymnasieelever på besök, seminariedeltagare och de som skrivit in sig som studenter i 24 timmar eller mer. Denna skolans sista vecka har studentplatserna varit helt fullbokade, och varje dag hör folk av sig och undrar om det är möjligt att komma in – eller komma tillbaka, då flera som besökt internatet som studenter bokat en ny vistelse så fort de kommit ut i ”verkligheten” igen.

Varje dag när dörrarna öppnas kommer nya människor in och tar till sig verket, rör sig genom rummen, skapar sig sina egna erfarenheter och interagerar med varandra. Den fnittriga och energiska gymnasieklassens tempo saktas ned och förvandlas i mötet med performers inne i verket, samtal förs över lunch och middag, verket diskuteras och kritiseras, hyllas och påverkar de som träder in.

Såhär säger Rebecka Askaner från Sisters Academy:

– Det har varit en helt otrolig resa att gå från en idéskiss och en projektplan till att skapa något som faktiskt aldrig gjorts tidigare, och få det att fungera. Naturligtvis är det aldrig friktionsfritt, och mycket har fått vridas och vändas på under processens gång, men vi har under dessa tre veckor fått uppleva hur det vi arbetat med under så lång tid blir tillgängligt för andra människor och nu förvaltas av deras erfarenheter, minnen och åsikter.

The Boarding School tillhör inte längre de som skapat den, utan alla de som kommit hit och bidragit till platsen med sin närvaro – oavsett om de spelat på en konsert eller kommit in och lyssnat på ett seminarium i två timmar, eller om de levt här inne i flera dygn som studenter.

Visa fler