Silofon 17

Projektet Silofon 17 öppnar upp stängda rum, i form av gamla sädesmagasin, för att presentera multikonstverk som lockar fram upptäckarlusten hos besökaren. Dessa övergivna silos är som industrialistiska katedraler som inom projektet kommer att fyllas med ljus, ljud och rörlig bild. Genom att skapa kulturhändelser i andra rum än de givna kan nya målgrupper upptäcka konsten.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017