Silofon 17

Projektet Silofon 17 öppnar upp stängda rum, i form av gamla sädesmagasin, för att presentera multikonstverk som lockar fram upptäckarlusten hos besökaren. Dessa övergivna silos är som industrialistiska katedraler som inom projektet kommer att fyllas med ljus, ljud och rörlig bild. Genom att skapa kulturhändelser i andra rum än de givna kan nya målgrupper upptäcka konsten.

Projektmål

Att öppna upp slutna rum för konst och på så vis också skapa nya möten genom konsten.

Därför fick projektet stöd

Genom Kulturförgreningen Ugglans initiativ berikas oväntade miljöer i Vadstena med konst som väcker nyfikenhet och gör den tillgänglig för fler. På så vis är projektet ett inspirerande exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017