Sång och gemenskap genom cabaret

Vår gemensamma historia utgörs av en mängd personliga berättelser och minnen. Med utgångspunkt i olika teman, så som folkhemmet och kvinnornas historia, ska Riddarhyttans Arbetarteater producera en cabaret.

Den sätts först upp i Riddarhyttan, vartefter en mindre variant går på turné i Bergslagen till sex äldreboenden och samlingslokaler. Tillsammans med lokala aktörer arrangeras workshops med äldre som bidrar med foton, sånger och berättelser som vävs in och blir en del av den lokala cabareten.

Projektmål

Att spela föreställningar runt om i Bergslagen, samt att ungefär femtiotalet seniorer deltar i workshops.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Kulturstiftelsen skapa meningsfulla aktiviteter för seniorer i Bergslagsområdet och bidra till att de äldres minnen och berättelser förs vidare.

Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i december 2017