Sång och gemenskap genom cabaret

Vår gemensamma historia utgörs av en mängd personliga berättelser och minnen. Med utgångspunkt i olika teman, så som folkhemmet och kvinnornas historia, ska Riddarhyttans Arbetarteater producera en cabaret.

Den sätts först upp i Riddarhyttan, vartefter en mindre variant går på turné i Bergslagen till sex äldreboenden och samlingslokaler. Tillsammans med lokala aktörer arrangeras workshops med äldre som bidrar med foton, sånger och berättelser som vävs in och blir en del av den lokala cabareten.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017