Sång för alla

Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län vänder sig i detta projekt till äldre människor på och runt äldreboenden och dess mötesplatser samt till daglediga personer med eller utan fysiska och psykiska funktionsvariationer.

Tanken är att arrangera kontinuerligt återkommande sångstunder med professionell sångledare, där deltagarna befinner sig, för att möjliggöra kulturella aktiviteter för grupper som annars har begränsad tillgång till arrangerat kulturutövande. Målsättningen är också att utforska om de två grupperna kan berika varandras vardag, genom att skapa förutsättningar för gemensamma sång- och musikaktiviteter, fika och samvaro.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i november 2017

För mer info: www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/