Samisk scenkonst på turné

Den samiska kulturen är en betydelsefull del av det svenska kulturarvet men spelar också en viktig roll i det svenska samhället idag. Många svenskar har en förlegad syn på Norrland och projektet Samisk kultur på turné bidrar till en mer uppdaterad och aktuell skildring av hur det är att bo och leva i Norrland i dag och vad det innebär att Sverige har ett urfolk. Projektets två pjäser Norrländsk passion och Mun lean duhát jági…/Jag är tusen år…spelas i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014.

Projektmål

Att stärka den samiska närvaron i det svenska kulturlivet och ge samer och svenskar en rättvis bild av historien och Norrland som region.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet får en bred allmänhet en aktualiserad och mer rättvis bild av den samiska minoriteten och det norrländska samhället. Genom att ge stöd till Samisk kultur på turné vill Postkodlotteriets Kulturstiftelse bidra till att samiska uttryck får en stärkt position i framtiden.

För mer info: www.samiteahter.org/

Norran: Norrländsk teater i sitt esse

11 Jun 2014 Föreställningen har kommit till Skellefteå och spelas på Nordanå 10-19 juni.

Den storslagna föreställningen ”Norrländsk passion” bjuder på det igenkännbara och vardagliga, men också politiska undertoner. Allt samman flyter också samman till något väldigt vackert, skriver Norran.

Att sammanställa tre föreställningar och göra det till en är en svår uppgift. Men regissören Olle Törnqvist har gjort det bra och några av alla mellannummer är det som berör undertecknad mest. Mimi Märaks spoken word väger mer än hundra knutna nävar i luften och Nina Nordvall Vahlbergs nyskrivna musik är så drömsk att allt annat känns för en stund väldigt långt borta. Med andra ord känns Norrländsk passion aldrig så rörig och gripbar som man varit rädd för. Istället flyter allt samman och den röda tråden blir stoltheten till det vi kallar hemma, nämligen Norrland.

Visa fler

Projektet på Facebook