SAK Ung

SAK UNG vill lyfta den sammantagna expertisen som finns på olika lokala konstinstitutioner vad gäller samtidskonst, konsthistoria och kulturarv för att öka kunskapen om konst hos unga nationellt. Genom att starta ungdomsgrupper som anordnar evenemang för andra unga på sin ort vill de skapa en levande ungdomsorganisation med konst i fokus. I samarbete med en rad konstinstitutioner i Sverige får unga en plattform att engagera sig i samtidskonsten, hjälp att knyta kontakter och ta del av de kunskaper som de professionella på konstinstitutionerna besitter.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2017

För mer info: www.konstforeningen.se