Re:visioning Congo – Sweden trough a dry plate archive

Ett konstprojekt av Anna Ekman och Cecilia Järdemar.

Vad formar vår föreställning om andra människor när vi inte träffar dem personligen? Bilder och uppfattningar som formades förr lever kvar än idag. Projektet tar avstamp i de glasnegativ som skickades hem av svenska missionärer från Kongo mellan 1885 – 1930, och som låg till grund för missionärernas turnerande bildföreläsningar runt om i landet. Materialet beskriver en period som haft stort inflytande på Afrikabilden i Sverige, och utgör även en saknad del av kongolesernas historia.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2016 och avslutades i september 2017

För mer info: varmland.konstframjandet.se/

Les archives suédoises på Kulturnyheterna

31 Mar 2017 2.50 in på Kulturnyheterna den 30 mars var det ett inslag om utställningen på Centrum för fotografi i Stockholm, som pågår till och med söndag den 2 april. Den 8 april öppnar utställningen på Jönköpings Läns Museum.

Visa fler