Respect all, compete

Genom projektet Respect All, Compete vill spelhobbyförbundet Sverok skapa positiv utveckling inom esporten genom fysiska mötesplatser. Detta tillsammans med spelare, arrangörer, spelcenter, spelutvecklare och politiker, för att skapa en mer välkomnande spelkultur för alla. Genom särskilda esportläger där alla aspekter av esporten arbetas med, från teknisk skicklighet till värdegrund, utvecklas ungdomars färdighet samtidigt som de får diskutera nätetik och normkritik. Målet är att de ungdomar som deltar ska lämna lägret som en bättre esportare, i spelet och utanför.

Projektmål

Att skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom esporten, skapa trygga platser för esportare att utöva sin sport och skapa fysiska mötesplatser för esportare i Sverige, där spelare kan ses för att träna och tävla.

Därför fick projektet stöd

Det finns ett stort behov att arbeta med normer, attityder och beteenden inom esporten. Som Sveriges största ungdomsförbund har Sverok fantastiska möjligheter att nå ut till de barn och unga som utgör gräsrotsrörelsen inom den växande spelkulturen.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2015 och avslutades i september 2017

För mer info: www.sverok.se

Sverok skapar gemensam värdegrund inom spelkultur

26 Feb 2016 Respect all, compete skapar fysiska mötesplatser för esportare i Sverige, där spelare kan ses för att träna och tävla. En motsvarighet till de svenska fotbollsförbundens sätt att arbeta för minst en duglig gräsplan i varje kommun. Dessutom behövs ett gemensamt ramverk, en värdegrund – hur vill man behandla varandra inom esporten? Genom att arbeta med både fysiska och digitala utbildningar samt workshops utbildas trygga ledare som verkar för fair play och ett välkomnande klimat inom esporten. Det är ett gediget arbete som inkluderar alla aktörer inom spelkultur och med potential att skapa positiv utveckling i en sport och kultur som fortfarande är ung.