Koregrafin – om normer, kropp och identitet

De normer som finns kring kön, förväntningar på utseende och beteende beroende på könstillhörighet, gör att vi anpassar kropp och rörelsemönster. Johanssons Pelargoner och dans tar tillsammans med grundskoleelever från mellersta och norra delarna av landet fram en dansföreställning kring identitet, norm och kön genom koreografi och rörelse. Med vägledande röster i hörlurar skapas situationer och möten där deltagarna utforskar nya sätt att röra sig och interagera med varandra. Resultatet är en dansföreställning utan dansare eller scen.

Projektmål

Att genom en interaktiv dansföreställning ge grundskoleelever en förkroppsligad bild av jämställdhet och nya perspektiv på vilken roll könstillhörighet spelar i vardagen.

Därför fick projektet stöd

Projektet hjälper till att iscensätta hur olika identiteter såsom kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsförmåga och religionstillhörighet påverkar oss i vår vardag och begränsar oss och på så vis sätta normbegreppet i ett nytt perspektiv.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i januari 2016

För mer info: www.pelargonerochdans.se/hem.html

Dans som ger nya perspektiv

22 Apr 2015 Forskning visar att objektifieringen av exempelvis kvinnors kroppar leder till en minskad tilltro till den egna kroppens förmågor, minskat självförtroende och sämre förutsättningar att använda kroppen helt funktionellt. Forskning visar också att stereotypa maskulinitetsideal som bygger på styrka, hårdhet, rationalitet samt en förmåga att använda våld gör att många pojkar lär sig stänga av kopplingen mellan kropp och tanke samt får sämre förutsättningar att känna in sin egen och andras kroppars gränser.

Föreställningen med Johanssons pelargoner och dans skapas med deltagarna, där publiken själva dansar och interagerar med varandra istället för att titta på när andra dansar. Projektet har goda samarbeten med de kulturhus, teater och operahus, tillika skolor, där arbetsprocessen genomförs. Det möjliggör god spridning av resultaten.